Med anledning av Coronaviruset

Vi gör allt vi kan för att minimera spridningen av coronaviruset. Om du har feber, hosta eller andra besvär från luftvägarna vill vi att du avvaktar med undersökningen. Har du en bokad tid, kontakta oss för ny tid. För att begränsa antalet personer som vistas i våra lokaler är vi tacksamma om anhöriga endast medföljer om det är nödvändigt, t ex om patienten är ett barn eller behöver ledsagare.

Drop-in

Vi har drop-in för skelett- och lungröntgen. Det innebär att du inte behöver boka tid för dessa undersökningar. När din läkare har skickat remissen till oss är du välkommen till vår röntgenavdelning under vår drop-in tid. Undersökningen tar bara ett par minuter, men du kan behöva reservera lite längre tid för hela besöket. Remiss behövs för samtliga undersökningar.  

Tidsbokning behövs för vissa undersökningar

Har din läkare skickat en remiss till oss för datortomografi, magnetkamera (även i folkmun kallad magnetröntgen) eller ultraljud (ej foster) så får du en kallelse från oss inom en vecka. Om du är ansluten till KIVRA så får du din kallelse där, annars kommer den med post. 

Svar på undersökningen

Svaret på undersökningen får du av din läkare (den läkare som har skrivit remissen), som i regel får undersökningssvaret inom 2-4 arbetsdagar från undersökningstillfället.

Remiss behövs

Remiss behövs för samtliga undersökningar. Remiss får du t ex av din husläkare eller av annan läkare.

Här finns vi

Vi finns på Backavägen 3 på Hisingen i Göteborg, ca 400 meter från Hjalmar Brantingsplatsen.

Vårdavtal

Inom privat vård har vi avtal med de flesta försäkringsbolagen på den svenska försäkringsmarknaden. Inom offentlig vård har vi kökortningsavtal med Västra Götalandsregionen.

Du är också välkommen att kontakta oss om du som privatperson önskar genomföra en undersökning.

 

Välkommen!