Med anledning av Coronaviruset

Vi gör allt vi kan för att minimera spridningen av coronaviruset. Om du har feber, hosta eller andra besvär från luftvägarna vill vi att du avvaktar med undersökningen. Har du en bokad tid, kontakta oss för ny tid. För att begränsa antalet personer som vistas i våra lokaler är vi tacksamma om anhöriga endast medföljer om det är nödvändigt, t ex om patienten är ett barn eller behöver ledsagare.

Drop-in till skelett och lungröntgen 

Vi har drop-in för skelett- och lungröntgen. Det innebär att du inte behöver boka tid för dessa undersökningar.  När din läkare har skickat remissen till oss är du välkommen till oss under vår drop-in tid. Undersökningen tar bara ett par minuter, men du kan behöva reservera lite längre tid för hela besöket.  Övriga undersökningar (magnetkameraundersökningar) tidbokas. 

Remiss behövs

Remiss behövs för samtliga undersökningar. Den får du till exempel av din husläkare eller av annan läkare.

Tidbokning behövs för vissa undersökningar

Har du en remiss för magnetkameraundersökning? Så snart vi har mottagit din remiss skickar vi en kallelse. 

Svar på undersökningen

Svaret på undersökningen får du av din läkare, den läkare som har skrivit remissen, som i regel får undersökningssvaret inom 2–4 arbetsdagar från undersökningstillfället.

Återbud

Anmäl återbud senast 24 timmar före bokad tid.

Information till dig som remittent

Remisser till Evidia Hyllie kan skickas från och med den 19 december. Konventionella röntgenundersökningar utförs från och med 22 december, magnetkameraundersökningar utförs från och med 16 januari. Inledningsvis har vi endast möjlighet att ta emot remisser från behörig legitimerad vårdpersonal med fullt kostnadsansvar. Elektroniska remisser och svar kan med fördel användas. Kontakta pacsris@evidia.se för att få hjälp med att komma igång med e-remisser. 

Fr o m den 23 januari kommer vi även utföra magnetkameraundersökningar och konventionell röntgen på remisser som går under avtal Region Skåne. Remiss avseende MR skickas till Evidia Malmö Entré Röntgen som bokar till den enhet som har kortast väntetid. Fr om 23 januari tar vi också emot drop in till skelett- och lungröntgen vilket betyder att du då kan hänvisa för
dessa undersökningar till både Evidia Malmö Entré Röntgen och till Evidia Hyllie Röntgen.