Med anledning av Coronaviruset

Vi gör allt vi kan för att minimera spridningen av coronaviruset. Om du har feber, hosta eller andra besvär från luftvägarna vill vi att du avvaktar med undersökningen. Har du en bokad tid, kontakta oss för ny tid. För att begränsa antalet personer som vistas i våra lokaler är vi tacksamma om anhöriga endast medföljer om det är nödvändigt, t ex om patienten är ett barn eller behöver ledsagare.

Drop-in

Vi har drop-in för skelett- och lungröntgen. Det innebär att du inte behöver boka tid för dessa undersökningar.  När din läkare har skickat remissen till oss är du välkommen till oss under vår drop-in tid. Undersökningen tar bara ett par minuter, men du kan behöva reservera lite längre tid för hela besöket. Övriga undersökningar (datortomografi, ultraljud och magnetkameraundersökning) tidbokas. Obs! Just nu är det många patienter som vill komma till oss för drop-in röntgen och det kan förekomma över 2 timmars väntetid. Mellan kl.10.30-14.30 är det oftast flest personer som vill komma. Tidigt på morgonen samt senare på eftermiddagen är det ofta lugnare.

Remiss behövs

Remiss behövs för samtliga undersökningar. Den får du till exempel av din husläkare eller av annan läkare.

Tidbokning behövs för vissa undersökningar

Har du en remiss för datortomografi, magnetkamera eller ultraljud? Så snart vi har mottagit din remiss skickar vi en kallelse. 

Svar på undersökningen

Svaret på undersökningen får du av din läkare, (den läkare som har skrivit remissen), som i regel får undersökningssvaret inom 2–4 arbetsdagar från undersökningstillfället.

Vad kostar det?

Vi arbetar på uppdrag av Region Skåne, så sedvanliga patientavgifter och frikort gäller. Läs mer om regionens patientavgifter. https://www.1177.se/skane/sa-fungerar-varden/kostnader-och-ersattningar/patientavgifter-i-skane/

Återbud

Anmäl återbud senast 24 timmar före bokad tid, i annat fall debiteras du enligt riktlinjerna för patientavgifter vid uteblivet besök.

Välkommen!

Information till dig som remittent

Remittering till Evida Malmö Entré

Till Evidia Malmö Entré Röntgen skickas remisser som går under avtal Region Skåne. Om ni har möjlighet att skicka elektroniska remisser till sjukhusen i region Skåne idag så kan ni även skicka elektroniska remisser till Evidia Malmö Entré (via SOM). Om ni inte kan skicka elektroniskt skickas pappersremiss till:
Evidia Malmö Entré Röntgen
Fredsgatan 12
212 12  Malmö