Drop in

Vi har drop-in för skelett- och lungröntgen. Det innebär att du inte behöver boka tid för dessa undersökningar. När din läkare har skickat remissen till oss är du välkommen till vår röntgenenhet under vår drop-in tid. Undersökningen tar bara ett par minuter men du kan behöva reservera lite längre tid för hela besöket. 

Komma till oss

För att komma till oss behövs remiss från legitimerad vårdpersonal som har möjlighet att välja remissinstans alternativt betalar den medicinska servicen själv. Vi tar även emot patienter via försäkringsbolag samt privatbetalande patienter. Remiss behövs för samtliga undersökningar.
Obs! Evidia har en enhet även på Entreprenörsstråket 6 vid GoCo -  se på din kallelse på vilken enhet ditt besök är bokat.

Svar på undersökningen

Svaret på undersökningen får du av din läkare (den läkare som har skrivit remissen).

Till dig som är remittent

Har du frågor om Evidia i Mölndal eller önskar prislista vänligen kontakta:
Christer Ström, verksamhetschef. christer.strom@evidia.se Mob. 070-712 97 35