Med anledning av Coronaviruset

Vi gör allt vi kan för att minimera spridningen av coronaviruset. Om du har feber, hosta eller andra besvär från luftvägarna vill vi att du avvaktar med undersökningen. Har du en bokad tid, kontakta oss för ny tid. För att begränsa antalet personer som vistas i våra lokaler är vi tacksamma om anhöriga endast medföljer om det är nödvändigt, t ex om patienten är ett barn eller behöver ledsagare.

Drop in

Vi har drop-in för skelett- och lungröntgen. Det innebär att du inte behöver boka tid för dessa undersökningar. När din läkare har skickat remissen till oss är du välkommen till vår röntgenenhet under vår drop-in tid. Undersökningen tar bara ett par minuter men du kan behöva reservera lite längre tid för hela besöket.

Komma till oss

För att komma till oss behövs remiss från legitimerad vårdpersonal som har möjlighet att välja remissinstans alternativt betalar den medicinska servicen själv. Vi tar även emot patienter via försäkringsbolag samt privatbetalande patienter. Remiss behövs för samtliga undersökningar.

Svaret på undersökningen

Svaret på undersökningen får du av din läkare (den läkare som har skrivit remissen), som i regel får undersökningssvaret inom 1 vecka från undersökningstillfället.

Till dig som är remittent

Har du frågor om Evidia i Mölndal eller önskar prislista vänligen kontakta:
Christer Ström, verksamhetschef för Evidias Röntgenenheter i Sverige, exklusive Stockholm.
christer.strom@evidia.se
Mobil 070-712 97 35