Så här kommer du till oss

Vi samarbetar med Aleris Christinakliniken gällande bröstutredningar och tar även emot patienter på remiss för klinisk mammografi från remittenter med fullt kostnadsansvar. Privat betalande patienter är också välkomna till oss med sin remiss.

Återbud

Anmäl återbud senast 24 timmar före bokad tid, i annat fall debiteras du enligt riktlinjerna för patientavgifter vid uteblivet besök utan giltigt skäl.

Välkommen!