Med anledning av Coronaviruset

Vi gör allt vi kan för att minimera spridningen av coronaviruset. Om du har feber, hosta eller andra besvär från luftvägarna vill vi att du avvaktar med undersökningen. Har du en bokad tid, kontakta oss för ny tid. För att begränsa antalet personer som vistas i våra lokaler är vi tacksamma om anhöriga endast medföljer om det är nödvändigt, t ex om patienten behöver ledsagare.

Så här kommer du till oss

Vi samarbetar med Aleris Christinakliniken gällande bröstutredningar och har kökortningsavtal Region Västmanland för klinisk mammografi. 

Vi tar även emot patienter på remiss för klinisk mammografi från remittenter med fullt kostnadsansvar. Privat betalande patienter är också välkomna till oss med sin remiss.

Återbud

Anmäl återbud senast 24 timmar före bokad tid, i annat fall debiteras du enligt riktlinjerna för patientavgifter vid uteblivet besök utan giltigt skäl.

Välkommen!