Med anledning av Coronaviruset

Vi gör allt vi kan för att minimera spridningen av coronaviruset. Om du har feber, hosta eller andra besvär från luftvägarna vill vi att du avvaktar med undersökningen. Har du en bokad tid, kontakta oss för ny tid. För att begränsa antalet personer som vistas i våra lokaler är vi tacksamma om anhöriga endast medföljer om det är nödvändigt, t ex om patienten är ett barn eller behöver ledsagare.

Så kommer du till oss

För att komma till oss behövs remiss från behörig legitimerad vårdpersonal (t ex läkare, fysioterapeut och naprapat) som har möjlighet att välja vart de skickar sin remiss alternativt behövs remiss från vårdgivare med eget kostnadsansvar. Remisskrav gäller också för privatbetalande patienter. Vi tar även emot patienter via Försäkringsbolag. Om du är ansluten till KIVRA så får du din kallelse där, annars kommer den med post. 

Hög tillgänglighet

MR-undersökningar tidbokas. Vi har hög tillgänglighet och vanligtvis kan vi erbjuda tid för undersökning inom en vecka.

Till dig som remittent

Möjlighet till akuta undersökningar efter telefonkontakt. Önskas akutsvar tillbaka med patienten, var vänlig ange det på remissen.

Pappersremisser

Bokningar hanteras av Evidia Annedal
så vänligen skicka pappersremiss/post till:
Evidia Annedal
Arvid Wallgrens Backe 4A
413 46 Göteborg

Evidias pappersremiss finns att ladda ner här men remisser från eget journalsystem fungerar lika bra. Vi erbjuder även möjlighet till elektronisk remiss och svar mot journalsystem kopplade till Labportalen.

Har du frågor kontakta gärna Christer Ström, verksamhetschef Evidias Röntgenenheter i Sverige exkl. Stockholm, på christer.strom@evidia.se