Drop-in

Vi har drop-in för skelett- och lungröntgen. Det innebär att du inte behöver boka tid för dessa undersökningar. Övriga undersökningar (datortomografi, ultraljud, magnetkameraundersökning och bentäthetsmätning) tidbokas. När din läkare har skickat remissen till oss är du välkommen till oss under vår drop-in tid. Undersökningen tar bara ett par minuter, men du kan behöva reservera längre tid för hela besöket.

Remiss behövs

Remiss behövs för samtliga undersökningar. Remiss får du till exempel av din husläkare eller av annan läkare. Vi håller en hög servicenivå med korta väntetider och ger snabba svar. 

Tidbokning behövs för vissa undersökningar

Har du en remiss för datortomografi, magnetkamera, ultraljud eller bentäthetsmätning?  Så snart vi har mottagit din remiss skickar vi en kallelse. Om du är ansluten till KIVRA så får du din kallelse där, annars kommer den med post. Vi kan vanligtvis erbjuda tid för datortomografi och magnetkameraundersökning inom 1-2 veckor. 

Svar på undersökningen

Svaret på undersökningen får du av din läkare (den läkare som har skrivit remissen).

Vad kostar det?

Vi arbetar på uppdrag av Region Stockholm, så sedvanliga patientavgifter och frikort gäller. Läs mer om regionens patientavgifter.

Återbud

Anmäl återbud senast 24 timmar före bokad tid, i annat fall debiteras du enligt riktlinjerna för patientavgifter vid uteblivet besök utan giltigt skäl.

Du som bor utanför Stockholm är också välkommen till oss men förutsättningarna är olika i de olika regionerna. Ibland kan vi behöva en betalningsförbindelse från din region. Har du en remiss för röntgenundersökning och vill komma till oss, ta kontakt med din hemmaregion för information om vad som gäller just där eller kontakta oss så hjälper vi dig.

 

Välkommen!