Med anledning av Coronaviruset

Vi gör allt vi kan för att minimera spridningen av coronaviruset. Om du har feber, hosta eller andra besvär från luftvägarna vill vi att du avvaktar med undersökningen. Har du en bokad tid, kontakta oss för ny tid. För att begränsa antalet personer som vistas i våra lokaler är vi tacksamma om anhöriga endast medföljer om det är nödvändigt, t ex om patienten är ett barn eller behöver ledsagare.

Drop-in

Vi har drop-in för skelett- och lungröntgen och bentäthetsmätning. Det innebär att du inte behöver boka tid för dessa undersökningar. Övriga undersökningar (datortomografi, ultraljud och magnetkameraundersökning) tidbokas. När din läkare har skickat remissen till oss är du välkommen till oss under vår drop-in tid. Undersökningen tar bara ett par minuter, men du kan behöva reservera lite längre tid för hela besöket. Du kan även välja att kontakta oss för att boka en tid för undersökningen. Övriga undersökningar (bentäthetsmätning, datortomografi, ultraljud och magnetkameraundersökning) tidbokas.

Remiss behövs

Remiss behövs för samtliga undersökningar. Remiss får du till exempel av din husläkare eller av annan läkare. Vi håller en hög servicenivå med korta väntetider och ger snabba svar. 

Tidbokning behövs för vissa undersökningar

Har du en remiss för datortomografi, magnetkamera eller ultraljud?  Så snart vi har mottagit din remiss skickar vi en kallelse. Om du är ansluten till KIVRA så får du din kallelse där, annars kommer den med post. Vi kan vanligtvis erbjuda tid för datortomografi och magnetkameraundersökning inom 1-2 veckor. 

Svar på undersökningen

Svaret på undersökningen får du av din läkare (den läkare som har skrivit remissen), som i regel får undersökningssvaret inom 2-4 arbetsdagar från undersökningstillfället.

Vad kostar det?

Vi arbetar på uppdrag av Region Stockholm, så sedvanliga patientavgifter och frikort gäller. Läs mer om regionens patientavgifter.

Återbud

Anmäl återbud senast 24 timmar före bokad tid, i annat fall debiteras du enligt riktlinjerna för patientavgifter vid uteblivet besök utan giltigt skäl.

Du som bor utanför Stockholm är också välkommen till oss men förutsättningarna är olika i de olika regionerna. Ibland kan vi behöva en betalningsförbindelse från din region. Har du en remiss för röntgenundersökning och vill komma till oss, ta kontakt med din hemmaregion för information om vad som gäller just där eller kontakta oss så hjälper vi dig.

 

Välkommen!