Sara Leffler Morge
073-682 60 36
sara.morge@evidia.se

Har du frågor som inte rör press, tex ombokning av undersökning kontakta respektive enhet