Vi har avtal med Region Stockholm och regionens patientavgifter och frikort gäller vid våra röntgenavdelningar i Stockholm. På Sabbatsberg utför vi inom avtalet endast undersökningar i vår öppna magnetkamera, övriga undersökningar hänvisar vi till våra övriga röntgenenheter.

Du som bor utanför Stockholm är också välkommen till oss, men förutsättningarna är olika inom regionerna, ibland kan vi behöva en betalningsförbindelse från din hemregion. Läs mer om våra avtal här.

För information om hur du kommer till våra enheter i övriga landet, kontakta respektive enhet.

Välkommen till oss!