En biobank är en samling prover – blodprov, cellprov eller andra vävnadsprover – som tas i vården och sparas längre tid än två månader och som kan härledas till en viss person.

Därför behöver prover sparas

Det är värdefullt att dina prover sparas för att vi ska kunna:

  • undersöka ditt prov igen t ex om en behandling inte ger avsedd effekt
  • ställa en säkrare diagnos genom att jämföra nya prover med sparade prover
  • skicka provet till annan specialist för bedömning
  • kartlägga och förebygga smittsamma sjukdomar
  • kontrollera och utveckla vårdens metoder och rutiner
  • utbilda vårdpersonal
  • bedriva medicinsk forskning för att bättre kunna förebygga och behandla sjukdomar

Så skyddas dina personuppgifter och prover

Dina sparade prover förvaras så att obehöriga inte kan komma åt dem. Personuppgifter som hör till provet noteras i din patientjournal och i särskilda register över prover. Dina personuppgifter skyddas av offentlighets- och sekretesslagen, patientdatalagen.

Prover från biobanker får inte lämnas ut i vinstsyfte eftersom det är förbjudet att handla med prover från en människa.

Du bestämmer själv

Som patient får du ta ställning till hur dina prover får användas. Biobankslagen säger att du ska få information och ge ditt samtycke till att dina prover sparas och vad de får användas till. Om du samtyckt till att dina prover sparas har du alltid rätt att när som helst ändra ditt beslut. Det enda som inte går att ångra är beslutet att ett prov inte ska sparas.

Om du är osäker och vill tänka över ditt beslut rekommenderar vi att du samtycker till att spara provet tills vidare. Du kan senare när som helst ändra ditt samtycke genom att skicka in en nej-talong som du själv kan hämta på biobankens hemsida,

www.biobanksverige.se eller på www.1177.se (sök på biobankslagen).