Besöksrestriktionerna kan innebära begränsningar för närstående att medverka vid undersökningar. Närstående som behövs som stöd till patient vid besök är undantagna från restriktioner

Följande gäller för besökare:

  • Vid symtom som exempelvis hosta, andningsbesvär eller feber, boka om ditt besök.
  • Fortsätt att följa allmänna rekommendationer – håll avstånd till andra människor, tvätta händerna ofta och använd gärna munskydd
  • Besöksreglerna gäller även dig som är vaccinerad.