Vi strävar efter högsta kvalitet och arbetar utifrån vårt ledningssystem som är kvalitetscertifierat enligt ISO 9001 och miljöcertifierat enligt ISO 14001.

Evidia Sabbatsberg Röntgen (fd Aleris Röntgen Sabbatsberg) har 9 ackrediterade metoder enligt ISO/17025:2017. Ackrediteringens omfattning:

Teknikområde

Metod

Datortomografi

Hjärna

Sinus

Thorax

Konventionell röntgen

Handled

Knä

Lungor

Magnetresonanstomografi

Halsrygg

Knä

Ländrygg

 

För Patientsäkerhetsberättelse, eller om du har du frågor om vårt kvalitets – och miljöarbete, kontakta:
Pernilla Winge
Kvalitetschef
Tel 073 593 80 70
pernilla.winge@evidia.se