Vi strävar efter högsta kvalitet och arbetar utifrån vårt ledningssystem som är kvalitetscertifierat enligt ISO 9001 och miljöcertifierat enligt ISO 14001.

För Patientsäkerhetsberättelse, eller om du har du frågor om vårt kvalitets – och miljöarbete, kontakta:
Pernilla Winge
Kvalitetschef
Tel 073 593 80 70
pernilla.winge@evidia.se