Vill du spärra din journal kontakta gärna någon av våra röntgenenheter för hjälp.  
Kontakta oss