I första hand vill vi att du tar kontakt med respektive enhetschef. Kontaktuppgifter hittar du under under Kontakta oss - Ansvariga

Patientnämnden
Patientnämnden är till för att underlätta kontakten mellan dig som patient och sjukvården. Du skriver dit och berättar vad som hänt och vilka som varit inblandade. Ange då ditt personnummer, namn och adress. Patientnämnden kan begära in yttrande från vården i ditt ärende. Hemsida Patientnämden i Stockholm och Patientnämnden i Västra Götalandsregionen.


Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning
Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning kan du (som bor i Stor-Stockholm) ta kontakt med om du har synpunkter på vårdens tillgänglighet eller dina rättigheter som patient, se www.regionstockholm.se


Patientskadeförsäkringen LÖF
Patientskadeförsäkringen LÖF (Landstingets Ömsesidiga Försäkringsbolag) kontaktar du om du vill ansöka om ersättning för skada som uppstått av undersökning, vård eller behandling.
Kontaktuppgifter:Telefon 08- 551 010 00 (vx), www.patientforsakring.se


Anmälan till Inspektionen för vård och omsorg (IVO)
Patientsäkerhetslagen från 2011 har som syfte att främja patientsäkerheten. Det är Inspektionen för vård och omsorg du kontaktar du om du vill anmäla en händelse. www.ivo.se