För dig som vårdgivare

För att underlätta för dig som vårdgivare kan följande beställas från Evidias Bildgrupp i Stockholm respektive i Göteborg.

  • Bilder via länkning
  • Bilder på CD-skiva. Med skivan följer programvara för att visa bilder på en vanlig PC-dator. Original Dicombilder inkluderas också. Det innebär att ni själva kan se bilder på samma sätt som på en radiologisk avdelning. Ange gärna på röntgenremissen om CD-skiva önskas.
  • Bilder på USB

Detta gäller INTE svar på undersökning utförd samma dag, i dessa fall kontaktas den röntgenavdelning som patienten är undersökt på. 

Observera att när Evidia rekvirerar bilder från er skickar ni svaret åter till beställande faxnummer, inte till Bildgruppen.

Välkommen att rekvirera bilder och länkning från oss!

Kontaktuppgifter för bildbeställning/länkning

Undersökningar utförda på Evidias Röntgenenheter i Stockholm: 
Evidia Sabbatsberg Röntgen
Bildgruppen
Olivecronas väg 1
113 61 Stockholm
Tel 08-120 667 00. Fax 010-157 97 54

Undersökningar utförda på Evidias Röntgenenheter utanför Stockholm: 
Evidia Annedal Röntgen
Arvid Wallgrens Backe 4A
413 46 Göteborg
Tel 031-741 36 10. Fax 031-741 36 19

 

För dig som patient

Patienter som önskar sina röntgenbilder,  vänligen kontakta den röntgenenhet på Evidia som undersökningen är utförd  på.