Vi utför inte datortomografiundersökningar på barn och ungdom under 15 år, i Stockholm hänvisas  dessa undersökningar till Barnröntgen, Astrid Lindgrens Barnsjukhus.