Indikation för kontrast föreligger när det förväntas bidra till diagnostiken, exempelvis vid anamnestisk misstanke om malignitet. För CT-undersökningar innebär det serie före och efter i.v. kontrast, undantag finns dock - exempelvis lymfomkontroll där enbart serie efter kontrast kan vara tillräckligt.