Undersökningarna som utförs i den mobila MR-kameran håller samma höga kvalitet som undersökningar som utförs i en stationär MR-kamera. Den mobila kameran är på 1,5T 

Vill du veta mer om vår mobila MR-kamera kontakta:

Christer Ström
christer.strom@evidia.se
070-712 97 35