Ladda ner remisser

Här kan du som remittent ladda ner Evidias röntgenremiss (redigerbar pdf ) eller mammografiremiss (redigerbar pdf). Du kan fylla i remissen direkt på skärmen och skriva ut eller skriva ut remissen tom och fylla i för hand. 

Obs! Vänligen fyll i aktuellt telefonnummer till patienten på remissen så att vi får möjlighet att kunna kontakta patienten. 

Elektroniska remisser och svar

Vi tar i dagsläget emot elektroniska remisser och skickar svar till journalsystemen:

  • TakeCare
  • Journal III
  • WebDoc
  • J4/Asynja

Förutom dessa journalsystem finns även möjlighet till e-remisser via några regioners lokala journalsystem.

Om du vill ansluta dig till oss för elektroniska remisser och svar så kontakta i första hand support@evidia.se

Elektroniska remisser och svar mot webbremissfunktion

För er som inte har möjlighet att skicka e-remisser via journalsystemen ovan kan vi erbjuda en webbremisslösning. Ingen installation behövs utan bara några inställningar i din webbläsare. Webbremissfunktionen innebär att du kan skicka elektronisk remiss till Evidias röntgenenheter och få tillbaka svaren elektroniskt i Labportalen. Man loggar in i Labportalen via säker anslutning. För att det ska fungera måste den som vill använda tjänsten vara registrerad i Labportalen (namn, kombika, telefonnummer). För mer information kontakta oss på support@evidia.se

Tjänsten för e-remisser mot Labportalen kan inte erbjudas när Evidia utför undersökningar i ett av region tillhandahållet PACS. Det gäller våra enheter Evidia Samariterhemmet Mammografi  och Evidia Malmö Entré Röntgen.

Gemensam lagringstjänst för radiologisk information, BFT

2016 infördes i Region Stockholm en gemensam lagringstjänst för radiologisk information, BFT. I samband med detta kan Region Stockholm ge vårdgivare i Stockholm möjlighet att komma åt sina patienters röntgenbilder från Region Stockholm. Du kan läsa mer om lagringstjänsten på Vårdgivarguiden. Evidia är ansluten till tjänsten.

Se bilder och läsa svar via XERO

För våra remittenter kan vi erbjuda en tjänst för att se bilder och läsa svar på undersökningar som har utförts vid Evidia. I de fall Evidia utför undersökningar i ett av region tillhandahållet PACS behövs separat beställning för att kunna se bilder. Vi tillhandahåller kostnadsfritt den webbapplikation som krävs.  För inloggning i XERO används tvåfaktorsautentisering, d v s inloggning sker via användarnamn och lösenord samt den kod som skickas till respektive användares mobiltelefon. För att ansluta till XERO, kontakta: support@evidia.se