Faktorer som ärftlighet, kalk- och vitaminfattig kost, rökning och brist på motion innebär en ökad risk att drabbas av benskörhet. Även speciella sjukdomar kan ge upphov till benskörhet.

För att undersöka benskörhet kan man göra en bentäthetsmätning. Ju lägre bentäthet desto större är risken för benbrott. Benskörhet upptäcks ofta genom att man drabbas av en benskörhetsfraktur.

 

Om bentäthetsmätningsundersökning 

Före

Inga särskilda förberedelser behövs. Under undersökningen får du inte ha smycken, kläder med metallknappar eller liknande på dig eftersom det kan påverka mätresultatet.

Remiss behövs för alla röntgenundersökningar. Remiss får du t ex av din husläkare eller annan läkare.

Under

Du får ligga på en brits med en röntgenapparat ovanför dig. Röntgenapparaten rör sig fram och tillbaka över kroppen för att samla in information om ditt skelett.

Den vanligaste metoden att mäta bentäthet är en form av röntgenteknik som kallas DEXA. Vid undersökningen mäts bentätheten på ett eller två ställen på skelettet, till exempel höften eller ländryggen. Sedan jämförs ditt mätvärde med normalvärdet i den åldersgrupp som du tillhör.

Undersökningen är väldigt enkel och tar ungefär 20 minuter. Stråldosen är betydligt lägre än vid vanliga röntgenundersökningar.

Efter

Svaret på undersökningen får du av din läkare (den läkare som har skrivit remissen). Din läkare har i regel undersökningssvaret inom 1 vecka från undersökningstillfället.

Röntgenläkaren kan i vissa fall föreslå en komplettering eller behöva beställa gamla bilder för jämförelse för att säkerställa en diagnos, i de fallen kan svaret dröja något.