Vår öppna magnetkamera på Evidia Sabbatsberg är tyvärr permanent ur funktion och tagen ur drift.  Med anledning av detta kan vi inte utföra undersökningar i öppen magnetkamera och vi kan inte ta emot nya remisser.

Inkomna remisser kommer att returneras till remitterande läkare och redan tidsbokad undersökning kommer tyvärr att avbokas och remissen återsänds till remitterande läkare.

Om du önskar få din undersökning utförd på någon av våra enheter där vi har vanliga magnetkameror, kontakta din remitterande läkare för att få remissen återsänd till oss. Idag är undersökningstiden mycket kortare och öppningen vidare på en vanlig magnetkamera än vad det var för bara några år sedan. Du har även möjlighet att få lugnande läkemedel vid undersökningstillfället.