För en optimal avbild av skelett och lungor krävs att bilderna tas i olika vinklar.

 

Om skelett- och lungröntgen

 

Före

Det krävs inga förberedelser för skelett- eller lungröntgen. Remiss behövs för alla röntgenundersökningar. Remiss får du t ex av din husläkare eller annan läkare.

 

Under

En röntgensjuksköterska genomför röntgenundersökningarna och bilderna tolkas av en röntgenläkare. Undersökningen tar bara ett par minuter, men du kan behöva reservera längre tid för hela besöket.

 

Efter

Svaret på undersökningen får du av din läkare (den läkare som har skrivit remissen). Vår målsättning är att den remitterande läkaren ska ha undersökningssvaret inom två arbetsdagar.

Röntgenläkaren kan i vissa fall föreslå en komplettering för att säkerställa en diagnos, i de fallen kan svaret dröja något.