Ultraljud kan användas för att upptäcka sjukdomar och skador i organ som gallblåsa, urinblåsa, njurar, lever, bukspottskörtel, mjälte, hals, bröst och muskler.

Ultraljud används ofta som första metod vid utredning av buksmärtor.

 

Om ultraljudsundersökning

Före

Remiss behövs för alla röntgenundersökningar. Remiss får du t ex av din husläkare eller annan läkare.

Förberedelserna varierar lite beroende på vilket organ som ska undersökas. I din kallelse får du information om vad som gäller i ditt fall.

 

Under

Undersökningen utförs alltid av en röntgenläkare eller sonograf. Läkare eller sonograf stryker ut en kontaktgel över det aktuella område som ska undersökas med ultraljudsproben. För att förstärka bilderna av inre organ behövs ibland kontrastmedel som då ges i blodet.

 

Efter

Svaret på undersökningen får du av din läkare (den läkare som har skrivit remissen). Din läkare har i regel undersökningssvaret inom 2 -4 arbetsdagar från undersökningstillfället.

Röntgenläkaren kan i vissa fall föreslå en komplettering eller behöva beställa gamla bilder för jämförelse för att säkerställa en diagnos, i de fallen kan svaret dröja något.