Med anledning av Coronaviruset

Vi gör allt vi kan för att minimera spridningen av coronaviruset. Om du har feber, hosta eller andra besvär från luftvägarna vill vi att du avvaktar med undersökningen. Har du en bokad tid, kontakta oss för ny tid. För att begränsa antalet personer som vistas i våra lokaler är vi tacksamma om anhöriga endast medföljer om det är nödvändigt, t ex om patienten är ett barn eller behöver ledsagare.

Om magnetkameran

Magnetkameran har en tunneldiameter på 70 cm. Den vidare tunneln ökar komforten och kan minska obehagskänslan för de som upplever obehag av att vistas i trånga utrymmen.

Så kommer du till oss

För att komma till vår MR-enhet i Jönköping behövs remiss från läkare eller annan behörig vårdgivare. Remisskrav gäller även för privatbetalande patienter. Vi tar också emot patienter via Försäkringsbolag. Kontakta oss gärna för mer information. Om du är ansluten till KIVRA så får du din kallelse där, annars kommer den med post. 

Hög tillgänglighet

MR-undersökningar tidbokas. Vi har hög tillgänglighet och vanligtvis kan vi erbjuda tid för undersökning inom en vecka. 

Till dig som remittent

Möjlighet till akuta undersökningar efter telefonkontakt. Önskas akutsvar tillbaka med patient, var vänlig ange det på remissen.

Pappersremisser

Bokningar hanteras av Evidia Annedal så vänligen skicka pappersremiss/post till:
Evidia Annedal
Arvid Wallgrens Backe 4A
413 46 Göteborg

Evidias pappersremiss finns att ladda ner här men remisser från eget journalsystem fungerar lika bra. Vi erbjuder även möjlighet till elektronisk remiss och svar mot journalsystem kopplade till Labportalen.

 

Välkommen!