Evidia Lund Mobil MR

Systervägen 6, 222 41 Lund
Tel: 040-619 69 50
Om du önskar av- eller omboka din tid kontakta oss på tel. 040-619 69 50

Evidia Lund Röntgen

Perituskliniken, Scheelevägen 8, 223 63 Lund
Tel: 040-619 69 50
Anmälan sker i receptionen på Perituskliniken. Om du önskar av- eller omboka din tid kontakta oss på tel 040-619 69 50.

Med anledning av Coronaviruset

Vi gör allt vi kan för att minimera spridningen av coronaviruset. Om du har feber, hosta eller andra besvär från luftvägarna vill vi att du avvaktar med undersökningen. Har du en bokad tid, kontakta oss för ny tid. För att begränsa antalet personer som vistas i våra lokaler är vi tacksamma om anhöriga endast medföljer om det är nödvändigt, t ex om patienten är ett barn eller behöver ledsagare.

Så kommer du till oss

Remiss behövs för samtliga undersökningar. Remiss får du till exempel av din husläkare eller av annan läkare.  Om du är ansluten till KIVRA så får du din kallelse där, annars kommer den med post. Kallelsen kommer att skickas från Bild- och funktion Lunds Universitetssjukhus för undersökningar som ska utföras mellan 3 oktober-14 oktober, därefter skickas kallelser från Evidia.

Svar på undersökningen

Svaret på undersökningen får du av din läkare, (den läkare som har skrivit remissen), som i regel får undersökningssvaret inom 2–4 arbetsdagar från undersökningstillfället.

Vad kostar det?

Vi arbetar på uppdrag av Region Skåne, så sedvanliga patientavgifter och frikort gäller. Läs mer om regionens patientavgifter. https://www.1177.se/skane/sa-fungerar-varden/kostnader-och-ersattningar/patientavgifter-i-skane/

Återbud

Anmäl återbud senast 24 timmar före bokad tid, i annat fall debiteras du enligt riktlinjerna för patientavgifter vid uteblivet besök.

Information till dig som remittent