2022-05-25

Aleris Röntgen har bytt namn till Evida

Den 25 maj byter Aleris Röntgen namn till Evidia, då lanserar vi också vår
nya webb och samtidigt byter vi mailadresser till @evidia.se. Vi har samma telefon – och faxnummer som tidigare. Under en övergångsperiod kan det hända att du möter både vårt gamla och nya utseende. För våra patienter och remittenter kommer vår verksamhet att fungera precis som vanligt.
Välkommen till Evidia!
Översikt över våra enheter, nya namn och utbud i Sverige

Nervrotsblockad utförs på Evidia

Vi utför nervrotsblockader på Evidia Farsta Röntgen. För information kontakta Catrin Jilert, enhetschef på tel 070-168 44 13.