2023-01-26

Utbudslista och enheter Evidia Sverige >>

 

2022-12-30
Driftstart på Evidia Hyllie Röntgen

Nu har Evidia Hyllie Röntgen öppnat i nybyggda lokaler i Malmö Arena. Här utför vi magnetkameraundersökningar och konventionell röntgen. På Evidia Hyllie tar vi inledningsvis endast emot remisser för privatbetalande, försäkringsbolag etc. Remisser kan tas emot från den 19 december.
Konventionella röntgenundersökningar utförs från den 22 december, magnetkameraundersökningar utförs från den 16 januari.
Elektroniska remisser och svar kan med fördel användas. Kontakta pacsris@evidia.se för att få hjälp med att komma igång med e-remisser. 

 

2022-12-13

Elektronisk remisshantering

Elektronisk remisshantering istället för pappersremisser ger förbättrad patientsäkerhet och snabbare hantering. Här finner du information om fördelar med elektroniska remisser och svar och om hur du ansluter dig till oss för elektroniska remisser / svar >>>. 

 

2022-12-01 
Snart driftstart på Evidia Malmö Entré Röntgen

Den 15 december öppnar Evidia Malmö Entré. Här kommer vi att utföra datortomografi, konventionell röntgen, magnetkameraundersökningar samt ultraljud. Från och med 1/12-2022  tar vi emot remisser och den 15/12-22 driftstartar vi,  då är även drop-in patienter för konventionell röntgen välkomna.

Nytt avtal radiologiska tjänster inom VGR från 1 november 2022

En upphandling av radiologiska tjänster har genomförts i Västra Götalandsregionen (VGR) och avtal har tecknats med Evidia. Avtalet startar tisdag den 1 november 2022. I uppdraget ingår det att erbjuda radiologiska tjänster i Göteborg samt i Fyrbodal. Vid Evidias mottagningar i Göteborg utförs alla typer av röntgenundersökningar och vid mottagningarna i Fyrbodal utförs endast konventionell röntgen (ej ultraljud).

Läkare med samverkansavtal med VGR i enlighet med samverkansavtal enligt lagen om läkarvårdsersättning (LOL), Närhälsan och Regionhälsan kan remittera till det nya avtalet liksom till något av Sjukhusen i VGR:s regi. Det nya avtalet med Evidia ersätter VGR:s avtal med Unilabs i Göteborg.  Evidia tar redan nu emot remisser både i Göteborgsområdet ( Evidia Annedal och Evidia Backa) samt Fyrbodal (Evidia Bäckefors, Evidia Lysekil och Evidia Strömstad)

Vi ser framemot att erbjuda våra tjänster till nya och gamla remittenter och hälsar er varmt välkomna med era remisser till oss. Har ni frågor kontakta oss gärna. 

Mer information om avtalet finns på Vårdgivarwebben, https://www.vgregion.se/halsa-och-vard/vardgivarwebben/uppdrag-och-avtal/lol/medicinsk-service/

Översikt Evidias enheter i Sverige 221101 >>

 

2022-09-27

Information till dig som remittent i Region Skåne

Evidia har tilldelats avtalet vad gäller Region Skånes upphandling av Bild- och funktionsmedicin med avtalsstart 221201. Under en övergångsperiod 221001 - 221201 kommer magnetkameraundersökningar (MR) att utföras av Evidia i en sk MR-trailer som är placerad på Systervägen i Lund samt hos Evidias underleverantör Perituskliniken.

  • Mellan 221001-221214 går remisser avseende MR till Bild- och funktion på SUS som ansvarar för prioriteringen samt samordnar sig med de andra förvaltningarna vid behov.
  • Kallelse till MR undersökningar görs av Bild- och funktion på SUS t o m 221014. Därefter utgår kallelse från Evidia.
  • Övriga remisser avseende röntgenundersökningar, inklusive Drop-in remisser, hänvisas fortsättningsvis till respektive hemsjukhus t o m 221130. Fr o m 221201 tar Evidia emot remisser.
  • Från och med 221201 kan remisser för konventionell röntgen, magnetkamera-, datortomografi- och ultraljudundersökningar skickas till Evidia Malmö Entré. Från och med 221215 driftstartar Evidia Malmö Entré och då är även drop-in patienter för konventionell röntgen välkomna.

Mer information kommer löpande här på evidia.se. Har du frågor kontakta oss gärna.

För frågor om avtal:
Christer Ström, verksamhetschef
christer.strom@evidia.se
Mob. 0707 12 97 35

För övriga frågor:
Rebeka Gregov, enhetschef
rebeka.gregov@evidia.se
Mob. 0735 82 82 86

2022-05-25

Aleris Röntgen har bytt namn till Evida

Den 25 maj byter Aleris Röntgen namn till Evidia, då lanserar vi också vår
nya webb och samtidigt byter vi mailadresser till @evidia.se. Vi har samma telefon – och faxnummer som tidigare. Under en övergångsperiod kan det hända att du möter både vårt gamla och nya utseende. För våra patienter och remittenter kommer vår verksamhet att fungera precis som vanligt.
Välkommen till Evidia!
Översikt över våra enheter, nya namn och utbud i Sverige

Nervrotsblockad utförs på Evidia

Vi utför nervrotsblockader på Evidia Farsta Röntgen. För information kontakta Catrin Jilert, enhetschef på tel 070-168 44 13.