2022-09-27

Information till dig som remittent i Region Skåne

Evidia har tilldelats avtalet vad gäller Region Skånes upphandling av Bild- och funktionsmedicin med avtalsstart 221201. Under en övergångsperiod 221001 - 221201 kommer magnetkameraundersökningar (MR) att utföras av Evidia i en sk MR-trailer som är placerad på Systervägen i Lund samt hos Evidias underleverantör Perituskliniken.

  • Mellan 221001-221214 går remisser avseende MR till Bild- och funktion på SUS som ansvarar för prioriteringen samt samordnar sig med de andra förvaltningarna vid behov.
  • Kallelse till MR undersökningar görs av Bild- och funktion på SUS t o m 221014. Därefter utgår kallelse från Evidia.
  • Övriga remisser avseende röntgenundersökningar, inklusive Drop-in remisser, hänvisas fortsättningsvis till respektive hemsjukhus t o m 221130. Fr o m 221201 tar Evidia emot remisser.
  • Från och med 221201 kan remisser för konventionell röntgen, magnetkamera-, datortomografi- och ultraljudundersökningar skickas till Evidia Malmö Entré. Från och med 221215 driftstartar Evidia Malmö Entré och då är även drop-in patienter för konventionell röntgen välkomna.

Mer information kommer löpande här på evidia.se. Har du frågor kontakta oss gärna.

För frågor om avtal:
Christer Ström, verksamhetschef
christer.strom@evidia.se
Mob. 0707 12 97 35

För övriga frågor:
Rebeka Gregov, enhetschef
rebeka.gregov@evidia.se
Mob. 0735 82 82 86

2022-05-25

Aleris Röntgen har bytt namn till Evida

Den 25 maj byter Aleris Röntgen namn till Evidia, då lanserar vi också vår
nya webb och samtidigt byter vi mailadresser till @evidia.se. Vi har samma telefon – och faxnummer som tidigare. Under en övergångsperiod kan det hända att du möter både vårt gamla och nya utseende. För våra patienter och remittenter kommer vår verksamhet att fungera precis som vanligt.
Välkommen till Evidia!
Översikt över våra enheter, nya namn och utbud i Sverige

Nervrotsblockad utförs på Evidia

Vi utför nervrotsblockader på Evidia Farsta Röntgen. För information kontakta Catrin Jilert, enhetschef på tel 070-168 44 13.