Med anledning av Coronaviruset

Vi gör allt vi kan för att minimera spridningen av coronaviruset. Om du har feber, hosta eller andra besvär från luftvägarna vill vi att du avvaktar med undersökningen. Har du en bokad tid, kontakta oss för ny tid. För att begränsa antalet personer som vistas i våra lokaler är vi tacksamma om anhöriga endast medföljer om det är nödvändigt, t ex om patienten är ett barn eller behöver ledsagare.

Hög tillgänglighet

Vi kan vanligtvis erbjuda tid för datortomografi och magnetkameraundersökning inom 1-2 veckor. Till skelett- och lungröntgen har vi drop- in. För övriga undersökningar behövs tidbokning. Så snart vi har mottagit din remiss skickar vi en kallelse. Om du är ansluten till KIVRA så får du din kallelse där, annars kommer den med post. Vår målsättning är att erbjuda tid till samtliga undersökningar inom 1 vecka.  

Drop-in

Vi har drop-in för skelett- och lungröntgen. Det innebär att du inte behöver boka tid för dessa undersökningar. När din läkare har skickat remissen till oss är du välkommen till oss under vår drop-in tid. Undersökningen tar bara ett par minuter, men du kan behöva reservera lite längre tid för hela besöket. Du kan även välja att kontakta oss för att boka tid för undersökningen. 

Remiss behövs

Remiss behövs för samtliga undersökningar. 

Sabbatsberg har sedan 2019 inte avtal med Region Stockholm och har därför endast möjlighet att ta emot remisser från vårdgivare med fullt kostnadsansvar. Obs! Till öppna magnetkameran tar vi emot som tidigare.
Vi tar precis som tidigare emot remisser för privatbetalande patienter och patienter via Försäkrings-bolag och andra vårdgivare med fullt kostnadsansvar. Kontakta oss gärna för mer information.

Öppettider

Vi har generösa öppettider och kan erbjuda snabba tider för magnetkameraundersökning även under kvällstid.

Svar på undersökningen

Svaret på undersökningen får du av din läkare (den läkare som har skrivit remissen), som i regel får undersökningssvaret inom 2-4 arbetsdagar från undersökningstillfället.

Öppen magnetkamera

På Sabbatsberg finns Sveriges enda öppna högfältsmagnetkamera. MR-kameran lämpar sig mycket väl, och kan ibland vara den enda alternativet, för patienter som har svårt att vistas i trånga utrymmen, för överviktiga samt vid undersökningar av barn.

Återbud

Anmäl återbud senast 24 timmar före bokad tid, i annat fall debiteras du enligt riktlinjerna för patientavgifter vid uteblivet besök utan giltigt skäl.

 

Välkommen!