Med anledning av Coronaviruset

Vi gör allt vi kan för att minimera spridningen av coronaviruset. Om du har feber, hosta eller andra besvär från luftvägarna vill vi att du avvaktar med undersökningen. Har du en bokad tid, kontakta oss för ny tid. För att begränsa antalet personer som vistas i våra lokaler är vi tacksamma om anhöriga endast medföljer om det är nödvändigt, t ex om patienten är ett barn eller behöver ledsagare.

Så kommer du till oss

För att komma till vår magnetkameraenhet i Umeå behövs remiss från vårdgivare med kostnadsansvar. Remisskrav gäller också för privatbetalande patienter. Vi tar även emot patienter via Försäkringsbolag. Kontakta oss gärna för mer information. Om du är ansluten till KIVRA så får du din kallelse där, annars kommer den med post. 

Om magnetkameran

Vår magnetkamera har en tunneldiameter på 70 cm. Den vidare tunneldiametern ökar komforten för patienten vid undersökningen och kan minska obehagskänslan för personer som upplever obehag av att vistas i trånga utrymmen.

Hög tillgänglighet

Alla MR-undersökningar tidbokas. Vi har hög tillgänglighet och vanligtvis kan vi erbjuda tid för undersökning inom en vecka. 

Till dig som remittent

Möjlighet till akuta undersökningar efter telefonkontakt. Önskas akutsvar tillbaka med patient, var vänlig ange det på remissen.

Pappersremisser

Bokningar hanteras av Evidia Annedal så vänligen skicka pappersremiss/post till:
Evidia Annedal
Arvid Wallgrens Backe 4A
413 46 Göteborg

Evidias pappersremiss finns att ladda ner här men remisser från eget journalsystem fungerar lika bra. Vi erbjuder även möjlighet till elektronisk remiss och svar mot journalsystem kopplade till Labportalen.

 

Varmt välkommen!