Vi utför årligen cirka 650 000 radiologiska undersökningar med magnetkamera, datortomografi, konventionell röntgen, mammografi, ultraljud samt bentäthetsmätning. Med hög teknisk standard, generösa öppettider och kompetent och engagerad personal kan vi erbjuda våra kunder ett professionellt och tryggt omhändertagande. 

Hos oss arbetar erfarna medarbetare, alla med god kunskap inom sitt specifika kompetensområde. Våra röntgensjuksköterskor och radiologer har specialistkompetens med mångårig klinisk erfarenhet och är i regel även specialiserade på specifika organområden.

För att varje dag ge god vård och omsorg krävs engagerade och kunniga medarbetare, men också verksamhetsledning, planering och uppföljning på alla områden är betydande för patientsäker vård och hållbar utveckling. Här ingår t ex medicinsk kvalitet, arbetsmetoder, kompetensutveckling och kundnöjdhet. Evidia har ett väl utvecklat ledningssystem som är certifierat enligt ISO 9001 och enligt 14001.

Evidia är en internationell radiologigrupp som finns i Sverige, Norge Tyskland, Storbritannien och i Baltikum. Evidia Sverige arbetar till största delen på uppdrag av regioner och sjukhus men har också uppdrag från  privata kunder.

Om Evidia - Broschyr 2023-05

Evidia Hållbarhetsrapport 2023