Under en övergångsperiod 221001 - 221201 kommer magnetkameraundersökningar (MR) att utföras av Evidia i en sk MR-trailer som är placerad på Systervägen i Lund samt hos Evidias underleverantör Perituskliniken.

  • Mellan 221001-221214 går remisser avseende MR till Bild- och funktion på SUS som ansvarar för prioriteringen samt samordnar sig med de andra förvaltningarna vid behov.
  • Kallelse till MR undersökningar görs av Bild- och funktion på SUS t o m 221014. Därefter utgår kallelse från Evidia.
  • Övriga remisser avseende röntgenundersökningar, inklusive Drop-in remisser, hänvisas fortsättningsvis till respektive hemsjukhus t o m 221130. Fr o m 221201 tar Evidia emot remisser.
  • Från och med 221201 kan remisser för konventionell röntgen, magnetkamera-, datortomografi- och ultraljudundersökningar skickas till Evidia Malmö Entré. Från och med 221215 driftstartar Evidia Malmö Entré och då är även drop-in patienter för konventionell röntgen välkomna.

Vi ser framemot att erbjuda våra tjänster till fler remittenter och patienter och hälsar er varmt välkomna med era remisser till oss.

Evidia Malmö Entré Röntgen >>