CT-hjärta

Vi utför CT hjärta på våra enheter Annedal (Göteborg) och Sabbatsberg (Stockholm).
På Annedal utförs undersökningarna på kökortningsavtalet i VGR och Halland samt på remiss från vårdgivare med fullt kostnadsansvar.
På Sabbatsberg har vi endast möjlighet att ta emot remisser för den undersökningen från vårdgivare med fullt kostnadsansvar (t ex försäkringsbolag), då undersökningen inte omfattas av våra regionsavtal.

Nervrots- och facettledsblockader

Vi utför nervrots- och facettledsblockader på Evidia Farsta. Här finns informationsblad. För mer information kontakta gärna Catrin Jilert, enhetschef på tel 070-168 44 13. 

HKA och röntgen av scoliosrygg

Vi utför HKA-mätningar och röntgen av skoliosryggar vid Evidia Rosenlund , Evidia Vällingby samt på Evidia Mölndal vid GoCo fr o m 12/6-23.

Ultraljuds-baserad leverelastografi med senaste teknologin utförs hos Evidia (så kallad shear wave elastografi med ARFI)

Metoden används för att undersöka förekomst av leverfibros och allvarlighetsgrad av levercirros. Välkommen med din remiss till oss.